Zákon č. 148/1998 Sb.
Parlamentu České republiky
o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů

zpet na puvodni stranku

Schváleno (Vydáno): 11.06.1998
Účinnost od: 01.11.1998
Uveřejněno v č. 52/1998 Sbírky zákonů na straně 6650

Pozn.: ust. § 7 nabývá účinnosti už dnem 1.8.1998;

§ 33

Bezpečnostní dotazník

(1) Bezpečnostní dotazník se dělí na část základní a část doplňující.

(2) Část základní vyplní každá navrhovaná osoba a předá ji statutárnímu orgánu.

(3) Část doplňující vyplní navrhovaná osoba pouze pro účely bezpečnostní prověrky II. až IV. stupně a předá ji statutárnímu orgánu v podobě vylučující možnost, aby se statutární orgán seznámil s jejím obsahem.

(4) V části základní navrhovaná osoba uvádí
a) - r) ...

(5) V části doplňující navrhovaná osoba uvádí

h) příslušnost a vztahy k občanským sdružením, spolkům, politickým stranám, církvím nebo náboženským společenstvím,


Vyhláška č. 245/1998 Sb.
Národního bezpečnostního úřadu
o osobní způsobilosti a vzorech tiskopisů používaných v oblasti personální bezpečnosti

Schváleno (Vydáno): 15.10.1998
Účinnost od: 01.11.1998

Jde o doplnění zákona č. 148/1998 Sb.