Zákon č. 149/1998 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990
Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č.
70/1994 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů

zpet na puvodni stranku

Schváleno (Vydáno): 12.05.1998
Účinnost od: 01.09.1998
Uveřejněno v č. 53/1998 Sbírky zákonů na straně 6674

Čl.I

30. § 17 zní:

§ 17

(11) Provozování výherních hracích přístrojů nesmí být povoleno ve školách, školských zařízeních, v zařízeních sociální a zdravotní péče, v budovách státních orgánů a církví, jakož i v sousedství uvedených budov. Okruh vzdálenosti do 100 m od těchto budov může stanovit obec vyhláškou.".