Vládní nařízení č. 154/1941 Sb.
vlády Protektorátu Čechy a Morava
o vydání, použití a ochraně některého historického a jiného spisového materiálu

zpet na puvodni stranku

Schváleno (Vydáno): 06.03.1941
Účinnost od: 02.05.1941
Zrušeno: 15.11.1946

Uveřejněno v č. 48/1941 Sbírky zákonů na straně 905

Zrušen předpisem: 195/1946 Sb.

§ 1

Odevzdání archivů a spisoven

Svazky územní a zájmové samosprávy, církve a náboženské společnosti, jiné veřejnoprávní korporace, ústavy a fondy jsou povinny odevzdati podle rozhodnutí ministerstva vnitra Protektorátu Čechy a Morava své archivy a spisovny, vzniklé na území Velkoněmecké říše mimo Protektorát Čechy a Morava, jakož i jiný svůj spisový materiál, který byl součástí takových archivů a spisoven.