Úřední list

Republiky československé

II. díl

oznamovací

díl II. - číslo 158

 

 

 Úřední sdělení:

 

Státního úřadu pro věci církevní

 

Označení náboženského fondu

"náboženská matice"

 

S účinností od 10. července 1951 bude náboženský fond označován "Náboženská matice".