Nařízení min. vnitra, kultu a vyučování a spravedlnosti ze dne 24. I. 1886 č. 17 ř.z.

Poněvadž se vyskytly pochybnosti, zda souverenní rytířský řád sv. Jana (řád Maltézský) ve všech případnostech, kde zcizuje nebo zavazuje své jmění movité, povinen jest vyžádati sobě Nejvyššího k tomu konsensu, vyhlašuje se na základě Nejvyššího zmocnění ze dne 18. ledna 1885, že souverenní rytířský řád sv. Jana (řád Maltézský) jest povinen, jako posud tak i příště ke všelikému zcizení a zavazení svého jmění nemovitého, pokud určeno jest k dotaci tuzemských skutečných obročí řádových (velkopřevorství, komend, ballií), vyžádati sobě pokaždé předchozího Nejvyššího schválení.

.. odstavec 2. tohoto nařízení byl nařízením min. vnitra, kultu a vyučování a spravedlnosti ze dne 25. VI. 1913 č. 156 ř.z., nahrazen tímto textem:

Této povinnosti prost jest souverenní rytířský řád Maltézský na základě Nejvyššího rozhodnutí ze dne 9. května 1913 při následujících zcizeních nebo zavazeních svého právě naznačeného majetku, zvláště při arrodačních smlouvách směnných, když nálezem dvou soudních znalců se prokáže, že směnné věci mají hodnotu stejnou, dále při všelikém zcizení ke stavbám silničním, železničním, dolovým atd., které k tomu konci předsevezme, aby vyhnul se vyvlastnění nucenému, a konečně až na další při všech zcizeních, při nichž se nepřekročí cen 20.000 korun.