179

 

Úmluva

 

o mezinárodním postavení uprchlíků

 

 

Jménem republiky Československé dne 28. října 1933 sjednána byla v Ženevě tato Úmluva se závěrečným aktem:

 

 

Úmluva

 

o mezinárodním postavení uprchlíků

 

 

Kapitola III

 

Právní postavení uprchlíků

 

Článek 4

 

Osobní statut uprchlíků bude se říditi zákony jich stálého bydliště, není-li tohoto, zákony místa pobytu.

 

Platnost právních úkonů orgánů církví, k nimž uprchlíci náležejí, vykonaných ve státech, které uznávají pravomoc těchto orgánů, bude uznávána státy účastníky této úmluvy.

 

Práva nabytá za platnosti dřívějších zákonů domovského státu uprchlíkova, zejména práva vyplývající z manželství (manželské právo majetkové, právní způsobilost vdané ženy atd.), budou šetřena s výhradou splnění formalit, předepsaných zákony jejich stálého bydliště, není-li tohoto, zákony místa pobytu.

 

 

účinnost 1.9.1933;

předpis zrušen: .........