Úmluva č. 179/1935 Sb.
o mezinárodním postavení uprchlíků

zpet na puvodni stranku

Schváleno (Vydáno): 28.10.1933
Účinnost od: 13.06.1935
Zrušeno: 24.02.1992

Uveřejněno v č. 51/1935 Sbírky zákonů na straně 570

Zrušen předpisem: 208/1993 Sb.

Čl.4

Osobní statut uprchlíků bude se říditi zákony jich stálého bydliště, není-li tohoto, zákony místa pobytu.

Platnost právních úkonů orgánů církví, k nimž uprchlíci náležejí, vykonaných ve státech, které uznávají pravomoc těchto orgánů, bude uznávána státy účastníky této úmluvy.

Práva nabytá za platnosti dřívějších zákonů domovského státu uprchlíkova, zejména práva vyplývající z manželství (manželské právo majetkové, právní způsobilost vdané ženy atd.), budou šetřena s výhradou splnění formalit, předepsaných zákony jejich stálého bydliště, není-li tohoto, zákony místa pobytu.