Přehled z projednávání zákona v Parlamentu ČR

(Převzato z webové stránky http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?O=4&T=139)


Poslanecká sněmovna
Sněmovní tisk 139

Návrh školského zákona

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

 


SENÁT


PREZIDENT


Deskriptory EUROVOCu: církev, konfesijní vzdělávání, právní subjektivita, právnická osoba, samospráva, školský systém, státní správa