Zákon č. 19/1855 ř.z.
Vojenský trestní zákon o zločinech a přečinech

zpet na puvodni stranku

Schváleno (Vydáno): 15.01.1855
Účinnost od: 01.07.1855
Zrušeno: 01.08.1950

Uveřejněno v č. 19/1885 říšského zákoníku

Pozn.: zpracováno s využitím publikace Hafner J.: Vojenský trestní zákon podle nejnovějšího stavu zákonodárství, 2. rozšířené vydání (Kroměříž, J. Gusek, 1931);

Zrušen předpisem: 86/1950 Sb.

§ 530

O přečinech proti veřejnému pokoji a řádu

Přečiny proti veřejnému pokoji a řádu jsou:
 • a) shluknutí;
 • b) zrušeno
 • c) zlehčování nařízení úředních a pobuřování proti úřadům státním nebo obecním, nebo proti jednotlivým orgánům vlády, proti svědkům nebo znalcům;
 • d) zrušeno
 • e) urážení církve nebo společnosti náboženské, zákonem uznané;
 • f) napomáhání sektě náboženské, kterouž stát prohlásil za nedovolenou;
 • g) veřejné zlehčování stavu manželského, rodinného, ústavu vlastnictví nebo schvalování činů nezákonných nebo nemravných;
 • h) poškozování pohrobišť, otvírání hrobů, odejmutí mrtvých těl nebo zlé s nimi nakládání a odcizení něčeho z věcí takových;
 • i) nadržování v příčině nějakého přečinu;
 • k) zrušeno
 • l) protizákonné ohlašování;
 • m) sbírky nebo subskripce k tomu konci, aby se zákonné následky činů trestných zmařily.

§ 560

e) Urážka církve nebo společnosti náboženské zákonně uznané

Kdo veřejně nebo před několika lidmi, nebo v dílech tiskových, rozšiřovaných vyobrazeních nebo spisech posmívá se učení, obyčejům nebo zřízením církve nějaké nebo společnosti náboženské, státem zákonně uznané, nebo je zlehčiti hledí, anebo kdo nějakého jejich služebníka náboženského při výkonu obřadů bohoslužebních urazí nebo se včas veřejného provozování náboženství tou měrou neslušně chová, že z toho jiným vzejíti může pohoršení, dopouští se přečinu, ač není-li čin tento zločinem rušení náboženství (§ 401), a potrestán býti má tuhým vězením od jednoho do šesti měsíců.

Stejně buď pro přečin, pokud tu není těžšího trestného činu, potrestán duchovní kteréhokoliv vyznání nebo jiná osoba v podobné funkci činná, která při úkonu náboženském, zejména při vykonávání úřadu kazatelského, při náboženském vyučování nebo cvičení, při procesí, pouti nebo podobných shromáždění, promlouvá o věcech státního nebo politického života, kritisuje platné nebo navrhované zákony nebo nařízení vládní, doporučuje určité politické organisace nebo strany, proti určitým politickým organisacím nebo stranám brojí, tisk určitého politického směru doporučuje nebo odmítá, do volebního zápasu ať ve prospěch ať ke škodě některých kandidátů nebo stran zasahuje.