Nařízení č. 196/1948 Sb.
vlády republiky Československé,
kterým se provádějí ustanovení školského zákona o školách národních a středních

zpet na puvodni stranku

Schváleno (Vydáno): 26.07.1948
Účinnost od: 01.09.1948
Zrušeno: 07.05.1953

Uveřejněno v č. 69/1948 Sbírky zákonů na straně 1353

Zrušen předpisem: 31/1953 Sb.

§ 14

(1) Je-li na škole nejméně 15 žáků téhož náboženského vyznání, o jejichž náboženskou výchovu je škola povinna se starati, zřídí okresní školní úřad oddělení pro tuto výchovu. Bylo-li by v takovém oddělení více než 40 žáků, zřídí se zpravidla další oddělení.

(2) Náboženství se vyučuje na národních školách a v prvních třech postupných ročnících střední školy po dvou hodinách týdně, ve čtvrtém postupném ročníku střední školy po jedné hodině týdně.

(3) Účastní-li se ve čtvrtém postupném ročníku střední školy náboženské výchovy téhož vyznání aspoň 20 žáků, nezařadí se tito žáci do společného oddělení se žáky jiných postupných ročníků.

(4) Je-li na škole méně než 15 žáků téhož náboženského vyznání, o jejichž náboženskou výchovu je škola povinna se starat, zřídí okresní školní úřad oddělení pro náboženskou výchovu žáků dvou nebo více škol v témže místě nebo v sousedních obcích, po případě může okresní školní úřad zříditi oddělení pro náboženskou výchovu s menším počtem vyučovacích hodin.


Nařízení č. 197/1948 Sb.
vlády republiky Československé
o výchovných a vzdělávacích oborech a naukách na gymnásiíchSchváleno (Vydáno): 26.07.1948
Účinnost od: 01.09.1948
Zrušeno: 07.05.1953

Uveřejněno v č. 69/1948 Sbírky zákonů na straně 1256

Zrušen předpisem: 31/1953 Sb.

§ 4

Nepovinné předměty, kterým se vyučuje v odděleních, jsou jazyk latinský a deskriptivní geometrie (pro žáky, kteří si tyto předměty nezvolili za povinné), náboženství a po případě ještě další jazyk.