Zákon č. 2/1969 Sb.
České národní rady
o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky
(tzv. kompetenční zákon)

zpet na puvodni stranku

Schváleno (Vydáno): 08.01.1969
Účinnost od: 08.01.1969
Uveřejněno v č. 1/1969 Sbírky zákonů na straně 16

znění k 1.2.2000

§ 8

Ministerstvo kultury je ústředním orgánem státní správy pro umění, kulturně výchovnou činnost, kulturní památky, pro věci církví a náboženských společností, pro věci tisku, včetně vydávání neperiodického tisku a jiných informačních prostředků, pro rozhlasové a televizní vysílání, nestanoví-li zvláštní zákon jinak,1a) dále pro provádění autorského zákona a pro výrobu a obchod v oblasti kultury.
------------------------------------------------------------------
1a) Např. zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů.