Zákon č. 202/1990 Sb.
České národní rady
o loteriích a jiných podobných hrách

zpet na puvodni stranku

Schváleno (Vydáno): 17.05.1990
Účinnost od: 18.05.1990
Uveřejněno v č. 35/1990 Sbírky zákonů na straně 828

§ 17

(11) Provozování výherních hracích přístrojů nesmí být povoleno ve školách, školských zařízeních, v zařízeních sociální a zdravotní péče, v budovách státních orgánů a církví, jakož i v sousedství uvedených budov. Okruh vzdálenosti do 100 m od těchto budov může stanovit obec vyhláškou.