Zákon č. 208/2000 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby

Schváleno (Vydáno): 21.06.2000
Účinnost od: 01.01.2001
Uveřejněno v č. 64/2000 Sbírky zákonů na straně 3062

Čl.I

Zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, se mění takto:

17. V § 15 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Zvláštní právní předpisy stanoví podmínky spolupráce věznice s registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi k zabezpečení duchovní služby a podmínky spolupráce věznice s příslušnými orgány sociálního zabezpečení k zabezpečení sociálních služeb.".