Vládní nařízení č. 21/1939 Sb.I
vlády republiky Česko-Slovenské
o povinnosti vydati státu některý spisový materiál

zpet na puvodni stranku

Schváleno (Vydáno): 03.02.1939
Účinnost od: 09.02.1939
Zrušeno: 15.11.1946

Uveřejněno v č. 11/1939 Sbírky zákonů I na straně 92

Zrušen předpisem: 195/1946 Sb.

§ 1

(1) Svazky územní a zájmové samosprávy, církve a náboženské společnosti, jiné veřejnoprávní korporace, ústavy a fondy jsou povinny podle rozhodnutí příslušného státního úřadu (§ 4; v dalším jen: úřad) odevzdati státu veškerý svůj spisový materiál (§ 2), potřebný vzhledem k poměrům, které nastaly změnami státních hranic.

(2) Již před rozhodnutím o odevzdání spisového materiálu jsou subjekty uvedené v odstavci 1 povinny umožniti, aby byl spisový materiál na místě svého uložení zjištěn a seznamenán orgánem a způsobem, jejž úřad označí.

(3) Subjekty uvedené v odstavci 1, jejichž správní obvod byl změnou státních hranic rozdělen, jsou povinny - kromě toho, co se stanoví v odstavci 1 - spravovati veškerý svůj spisový materiál (§ 2) na dosavadním příslušném místě jeho uložení nebo - není-li to možno - na jiném vhodném místě ve svém správním obvodu, a dovoliti nahlížení do spisů a pořizování kopií z nich (výpisy v to počítajíc) orgánem a způsobme, jejž úřad označí.