Zákon č. 231/1948 Sb.
Národního shromáždění
na ochranu lidově demokratické republiky

zpet na puvodni stranku

Schváleno (Vydáno): 06.10.1948
Účinnost od: 24.10.1948
Zrušeno: 01.08.1950

Uveřejněno v č. 85/1948 Sbírky zákonů na straně 1461

Text celého předpisu ve formátu MS-Word 6.0 a vyšší

Zrušen předpisem: 86/1950 Sb.

§ 26

Popuzování

(1) Kdo veřejně nebo před více lidmi nebo více lidí popuzuje k násilnému nebo jinému nepřátelskému činu proti jednotlivým skupinám obyvatelů pro jejich národnost, rasu nebo náboženství nebo proto, že jsou bez vyznání nebo že jsou stoupenci lidově demokratického řádu republiky, bude potrestán pro přečin tuhým vězením od tří měsíců do tří let.

(2) Kdo způsobem uvedeným v odstavci 1 a z některého důvodu tam uvedeného popuzuje k zášti proti jednotlivým skupinám obyvatelů, bude potrestán pro přečin tuhým vězením od tří měsíců do dvou let.

(3) Kdo způsobem uvedeným v odstavci 1 a z některého důvodu tam uvedeného popuzuje k násilnému nebo jinému nepřátelskému činu nebo k zášti proti jednotlivci, bude potrestán pro přečin tuhým vězením od jednoho měsíce do jednoho roku.

§ 28

Zneužití úřadu duchovního nebo jiné podobné funkce

Kdo zneužije výkonu svého úřadu duchovního nebo podobné své náboženské funkce k vykonávání vlivu na věci politického života ve směru nepříznivém lidově demokratickému řádu republiky, bude potrestán, nejde-li o čin přísněji trestný, pro přečin tuhým vězením od jednoho měsíce do jednoho roku.