Zákon č. 244/1948 Sb.
Národního shromáždění
o státní mzdové politice

zpet na puvodni stranku

Schváleno (Vydáno): 25.10.1948
Účinnost od: 13.11.1948
Zrušeno: 01.01.1966

Uveřejněno v č. 92/1948 Sbírky zákonů na straně 1525

Zrušen předpisem: 65/1965 Sb.

§ 14

Na zásadě jednotné státní mzdové politiky se upraví zákonem platové (mzdové) poměry
  • a) veřejných zaměstnanců, které jsou dosud upraveny zvláštními pro ně vydanými zákonnými předpisy nebo předpisy, vydanými na jejich podkladě nebo které jsou upraveny podle obdoby těchto předpisů,
  • b) duchovenstva církví a náboženských společností státem uznaných, po případě recipovaných.