zákon ze dne 9. dubna 1920, čís. 246 Sb. z. a n.,
jímž se zvyšuje kongrua duchovenstva římskokatolického

Národní shromáždění republiky Československé se usneslo na tomto zákoně:

§ 1

Kongrua v čl. I., § 1, a čl. III. zákona ze dne 28. března 1918, č. 115 ř.z., stanovené, zvyšují se o 1.200 Kč ročně. Platy provisorů, stanovené v čl. I., § 3, zvyšují se o 100 Kč měsíčně.

§ 2

Ministru školství a národní osvěty a ministru financí se ukládá, aby zákon provedli.

§ 3

Zákon ten platí od 1. října 1919