Citace: 247/2002 Sb.; Částka: 93/2002 Sb.
Na straně (od-do): 5228-5257
Rozeslána dne: 21. června 2002
Datum přijetí: 6. června 2002
Datum účinnosti od: 1. července 2002
Předpis ruší Vyhl. č. 136/1998 Sb.
247
VYHLÁŠKA
Ministerstva financí
ze dne 6. června 2002
o osvobození zboží propuštěného do celního režimu volného oběhu od dovozního cla

Ministerstvo financí stanoví podle § 237 odst. 1 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 113/1997 Sb., (dále jen "zákon") a v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí podle § 237 odst. 2 zákona:


ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ

§ 116

Bohoslužebné předměty

Od dovozního cla jsou osvobozeny bohoslužebné předměty používané duchovní nebo představenou osobou při výkonu bohoslužby, dovážené pro potřebu státem registrovaných církví, náboženských společností, řeholních řádů a kongregací.