Zákon č. 265/1949 Sb.
Národního shromáždění
o právu rodinném

zpet na puvodni stranku

Schváleno (Vydáno): 07.12.1949
Účinnost od: 01.01.1950
Zrušeno: 01.04.1963 předpisem: 94/1963 Sb.

265/1949 Sb.
ZÁKON
ze dne 7. prosince 1949
o právu rodinném

Změna: 61/1955 Sb. Změna: 15/1958 Sb. Změna: 45/1959 Sb.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

HLAVA PRVÁ
Manželství

ČÁST PRVNÍ
Vznik manželství

§ 1

(1) Manželství se uzavírá souhlasným prohlášením muže a ženy před místním národním výborem, že spolu vstupují v manželství.

(2) Nebude-li toto prohlášení snoubenců učiněno před místním národním výborem, manželství nevznikne.

§ 2

(1) Manželství se uzavírá před místním národním výborem pověřeným vést matriky pro obvod, v němž má jeden ze snoubenců bydliště.

(2) Ze závažných příčin lze však povolit uzavření manželství před jiným místním národním výborem.

§ 7

Sňatkové obřady náboženské jsou dovoleny; smějí však být vykonány až po uzavření manželství podle tohoto zákona.