Zákon č. 268/1949 Sb.
Národního shromáždění
o matrikách

zpet na puvodni stranku

Schváleno (Vydáno): 07.12.1949
Účinnost od: 01.01.1950
Uveřejněno v č. 86/1949 Sbírky zákonů na straně 760

268/1949 Sb.
ZÁKON
ze dne 7. prosince 1949
o matrikách

Změna: 88/1950 Sb.Změna: 161/1950 Sb.Změna: 105/1951 Sb. Změna: 8/1955 Sb.Změna: 34/1958 Sb.Změna: 93/1958 Sb. Změna: 68/1993 Sb.

§ 27

Veškeré církevní matriky jsou majetkem státu a přecházejí dnem počátku účinnosti tohoto zákona do správy národních výborů. Podrobnosti stanoví ministerstvo vnitra vyhláškou v Úředním listě.