Vyhláška č. 276/1991 Sb.
ministerstva práce a sociálních věcí České republiky
o poskytování věrnostních stabilizačních odměn pracovníkům ve vybraných okresech a místech České republiky

zpet na puvodni stranku

Schváleno (Vydáno): 14.06.1991
Účinnost od: 10.07.1991
Zrušeno: 16.01.1992
Uveřejněno v č. 50/1991 Sbírky zákonů na straně 1170

Zrušen předpisem: 1/1992 Sb.

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky stanoví podle § 123 odst. 2 písm. a) č. 1 a písm. b) č. 1 a odst. 3 zákoníku práce, ve znění zákona č. 3/1991 Sb.:

§ 1

Rozsah platnosti

(1) Tato vyhláška upravuje poskytování věrnostních stabilizačních odměn (dále jen "odměna") pracovníkům v pracovním poměru 1) a v obdobném pracovněprávním vztahu, který se řídí zákoníkem práce (dále jen "pracovní poměr" a "pracovníci"), k
  • a) organizacím, které provozují podnikatelskou činnost 2) a nejsou řízeny federálními ústředními orgány,
  • b) fyzickým osobám, které provozují podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů, 3)
  • c) rozpočtovým 4) a příspěvkovým 5) organizacím v působnosti České republiky,
  • d) církvím a náboženským organizacím, 6)
  • e) občanským a zájmovým sdružením, 7)

(dále jen "organizace"), které provozují činnost na území vymezeném v příloze č. 1, která je součástí této vyhlášky (dále jen "vymezená oblast").
------------------------------------------------------------------
6) Zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem.