Zákon č. 278/1992 Sb.
České národní rady
o státní statistice

zpet na puvodni stranku

Schváleno (Vydáno): 15.04.1992
Účinnost od: 01.07.1992
Zrušeno: 15.06.1995
Uveřejněno v č. 58/1992 Sbírky zákonů na straně 1569

Zrušen předpisem: 89/1995 Sb.

§ 5

(1) Český statistický úřad

k) metodicky řídí přidělování identifikačních čísel a přiděluje identifikační čísla politickým stranám, církvím a náboženským společnostem, občanským sdružením a zahraničním subjektům nepodnikatelského charakteru, které mají sídlo na území republiky,