Vládní nařízení
č. 292/1941 Sb.
vlády Protektorátu Čechy a Morava
o příslušnosti biskupů římskokatolické církve při oddavkách

zpet na puvodni stranku


Schváleno (Vydáno): 26.06.1941
Účinnost od: 14.08.1941 
Zrušeno: 01.01.1950 předpisem: 266/1949 Sb.                  292/1941 Sb.
             Vládní nařízení
           ze dne 26. června 1941
  o příslušnosti biskupů římskokatolické církve při oddavkách

   Vláda Protektorátu Čechy a Morava nařizuje podle § 1, odst. 1
nařízení říšského protektora v Čechách a na Moravě ze dne 12.
prosince 1940, Věstn.  str. 604, kterým se prodlužují a mění
některá ustanovení ústavního zákona zmocňovacího ze dne 15.
prosince 1938, č. 330 Sb.:

                § 1

   (1) Vykonati oddavky, pro které je příslušným duchovním
správcem (§ 12 zákona ze dne 22. května 1919, č. 320 Sb., kterým
se mění ustanovení občanského  práva o obřadnostech smlouvy
manželské, o rozluce a o překážkách manželství) farář církve
římskokatolické, přísluší také biskupům (kapitulním vikářům) této
církve v hranicích jejich diecésí.

   (2) Sňatek uzavřený před biskupem církve římskokatolické
zapíše se do knihy sňatků farního úřadu, příslušného podle
bydliště snoubenců. 

                § 2

   Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je
ministři spravedlnosti a vnitra.

             Dr. Hácha v. r.
            Ing. Eliáš v. r.
Dr. Krejčí v. r.             Dr. Kratochvíl v. r.
Ježek v. r.               Dr. Kamenický v. r.
Dr. Kalfus v. r.             Čipera v. r.
Dr. Kapras v. r.             Bubna v. r.
            Dr. Klumpar v. r.