Zákon č. 293/1993 Sb.
Parlamentu České republiky
o výkonu vazby


Schváleno (Vydáno): 10.11.1993
Účinnost od: 01.01.1994
odst. 2 v § 15 byl doplněn novelou č. 208/2000 Sb. s účinností od 1.1. 2001
Změna provedená zákonem č. 3/2002 Sb. (účinnost od 7.1. 2002) je v textu uvedena tučně

§ 15

Duchovní a sociální služby

(1) Obviněnému se zajišťuje právo na poskytování duchovních a sociálních služeb v rozsahu vyplývajícím ze zvláštních předpisů.5) Poskytování těchto služeb ve věznici se nepovažuje za návštěvy ve smyslu § 14.

(2) Zvláštní právní předpisy stanoví podmínky spolupráce věznice s registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštních práv, k zabezpečení duchovní služby a podmínky spolupráce věznice s příslušnými orgány sociálního zabezpečení k zabezpečení sociálních služeb.
------------------------------------------------------------------
5) Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech).
§ 91 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 180/1990 Sb.

Pozn: odst. 2 v § 15 byl doplněn novelou č. 208/2000 Sb. s účinností od 1.1. 2001