Vyhláška č. 299/2000 Sb.
Ministerstva zemědělství
, kterou se stanoví podrobnosti při uvádění údajů na obalu vína nebo výrobků z hroznů révy vinné a další podrobnosti označování vína a výrobků z hroznů révy vinné

Schváleno (Vydáno): 21.08.2000
Účinnost od: 31.08.2000

§ 5

Podrobnosti označování vína dalšími údaji

(1) Na obale s vínem lze uvést doporučení k použití vína zaměřená na spotřebitele, která se mohou vztahovat na
a) jídlo, ke kterému se může víno doporučit,
b) druh a způsob, jakým je vhodné víno předložit ke spotřebě,
c) postup při nalévání vína s usazeninou (vinným kamenem),
d) použití daného vína k náboženským účelům,
e) skladování vína.

(2) Doporučení pro použití vína k náboženským účelům lze uvést na obalu, pokud
a) byl vydán písemný souhlas příslušné církve k deklarovanému použití vína,
b) bylo vyrobeno podle specifických požadavků stanovených předpisy příslušné církve,
c) je nabízeno k prodeji nebo prodáváno výhradně k použití deklarovanému na obalu.

(3) Nabízení k prodeji nebo prodej vína podle odstavce 2 písm. c) se nevztahuje na vína označená jako "košer víno", případně označená jinými názvy stanovenými církvemi nespadajícími do římskokatolického náboženství. Tato vína lze uvádět do oběhu bez omezení.