Text paralelně v angličtině a češtině

 


 

307/1990 Sb.
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva České národní rady
ze dne 20. července 1990

o působnosti orgánu České republiky při provádění zákona o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého

 

 

Předsednictvo České národní rady se usneslo podle čl. 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:

 

 

§ 1

 

O udělení souhlasu k vyklizení nemovitého majetku uvedeného ve zvláštním předpise,1) pokud tento majetek slouží k poskytování služeb zdravotnických nebo sociálních anebo pro školství nebo kulturní či osvětovou činnost, rozhoduje ministerstvo kultury České republiky po projednání s příslušným ústředním orgánem státní správy.

 

§ 2

 

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

 

Burešová v.r.

Pithart v.r.

 


 

Poznámky:

1)    § 1 zákona č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého.

 


Schváleno (Vydáno): 20.07.1990

Účinnost od: 20.07.1990

Uveřejněno v č. 48/1990 Sbírky zákonů na straně 1098