319/1921 Sb.
Vyhláška
ministra školství a národní osvěty
ze dne 31. července 1921
o právu Evangelické církve bratrské (Ochranovské církve bratrské) na užívání dalšího názvu "Jednota bratrská".

zpet na puvodni stranku

             319/1921 Sb.
              Vyhláška
        ministra školství a národní osvěty
          ze dne 31. července 1921
o právu Evangelické církve bratrské (Ochranovské církve bratrské)
     na užívání dalšího názvu "Jednota bratrská".

   Vyznání, uznanému nařízením bývalého rakouského ministra
kultu a vyučování ze dne 30. března 1880, čís. 40 ř. z., pro obvod
platnosti zákona ze dne 20. května 1874, čís. 68 ř. z., pode
jménem "Evangelická církev bratrská" nebo "Ochranovská církev
bratrská" a tudíž po rozumu čl. 2. zákona ze dne 28. října 1918,
čís. 11 Sb. z. a n., nyní státně uznanému také pro tu část
republiky Československé, kde zákon ten posud platí, přiznává se
ve smyslu zákona toho  užívání také dalšího názvu "Jednota
bratrská", s dosavadními jmény rovnocenného.

             Dr. Šusta v. r.