Nařízení č. 322/1998 Sb.
vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění nařízení vlády č. 273/1995 Sb.

zpet na puvodni stranku

Schváleno (Vydáno): 16.12.1998 
Účinnost od: 01.01.1999
Uveřejněno v č. 108/1998 Sbírky zákonů na straně 9370
              322/1998 Sb.
             NAŘÍZENÍ VLÁDY
          ze dne 16. prosince 1998,
  kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních
   požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských
   společností, ve znění nařízení vlády č. 273/1995 Sb.

 Vláda nařizuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 218/1949 Sb.,
o hospodářském zabezpečení církví  a náboženských společností
státem:

                Čl.I

 Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích
poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění
nařízení vlády č. 273/1995 Sb., zní:

           "Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 86/1993 Sb.

   Základní platy podle platových tříd a platových stupňů
             (v Kč měsíčně)
------------------------------------------------------------------
 Platový Počet let započitatelné      Platová třída
 stupeň      praxe
                   I.   II.  III.  IV.  V.
------------------------------------------------------------------
  1      do 3 let     5780  6410  7100  8020  9110
------------------------------------------------------------------
  2      do 6 let     6080  6740  7480  8460  9610
------------------------------------------------------------------
  3      do 9 let     6410  7080  7850  8900 10120
------------------------------------------------------------------
  4      do 12 let     6700  7430  8230  9350 10630
------------------------------------------------------------------
  5      do 15 let     7030  7760  8610  9790 11130
------------------------------------------------------------------
  6      do 18 let     7330  8110  8990 10240 11640
------------------------------------------------------------------
  7      do 21 let     7640  8450  9370 10680 12140
------------------------------------------------------------------
  8      do 24 let     7950  8800  9750 11120 12650
------------------------------------------------------------------
  9      do 27 let     8260  9130 10130 11560 13160
------------------------------------------------------------------
  10     nad 27 let     8570  9480 10510 12010 13660
----------------------------------------------------------------- 

                Čl.II

 Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1999.

             Předseda vlády:
            Ing. Zeman v. r.

          1. místopředseda vlády a
        ministr práce a sociálních věcí:
            PhDr. Špidla v. r.