Vládní nařízení č. 35/1944 Sb.
vlády Protektorátu Čechy a Morava o zařízení lesů

zpet na puvodni stranku

Schváleno (Vydáno): 25.01.1944
Účinnost od: 12.03.1944
Zrušeno: 01.01.1961

Uveřejněno v č. 15/1944 Sbírky zákonů na straně 245

Zrušen předpisem: 166/1960 Sb.

§ 2

Opatřiti si lesní hospodářské plány a hospodařiti podle nich jsou povinni:

a) majitelé lesů, příp. osoby k disposici oprávněné, jejichž lesy přesahují výměru 50 ha,
b) obce, okresy, země, církve, lesní družstva, nadace a jiné právnické osoby bez ohledu na výměru lesní půdy.