Vyhláška státního úřadu pro věci církevní
č. 351/1950 Ú.l.

zpet na puvodni stranku

351/1950 Ú. l.,
Vyhláška
Státního úřadu pro věci církevní
ze dne 31. května 1950

o převzetí správy některých majetkových podstat náboženským fondem

Státní úřad pro věci církevní stanoví na základě § 5 zákona č. 217/1949 Sb., kterým se zřizuje Státní úřad pro věci církevní, § 2 písm. a) a b), vládního nařízení č. 228/1949 Sb., o působnosti a organisaci Státní úřadu pro věci církevní, a § 10 zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem:

§ 1

Správu majetkových podstat řádů a kongregací, které neslouží řeholním účelům, přejímá náboženský fond.

§ 2

Výnosy z těchto majetkových podstat plynoucí zůstávají zachovány pro náboženské účely církve římsko-katolické; použije se jich zejména k úhradě osobních a věcných potřeb řádů a kongregací.

Ministr:
Fierlinger v. r.