Vyhláška státního úřadu pro věci církevní
č. 352/1950 Ú.l.
o náboženském fondu

zpet na puvodni stranku

Vyhláška
Státního úřadu pro věci církevní
c. 352/1950 U.l.
ze dne 31. května 1950

o náboženském fondu

Státní úřad pro věci církevní stanoví na základě § 5 zákona č. 217/1949 Sb., kterým se zřizuje Státní úřad pro věci církevní, § 2 písm. a) a b) vládního nařízení č. 228/1949 Sb., o působnosti a organisaci Státního úřadu pro věci církevní, a § 10 zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem:

§ 1

Náboženské fondy český a moravskoslezský a náboženská základna na Slovensku se slučují v jediný náboženský fond, jejž spravuje Státní úřad pro věci církevní.

§ 2

Výnos majetku náboženského fondu slouží i nadále výlučně k náboženským účelům církve římsko-katolické.

Ministr:
Fierlinger v. r.