Vládní nařízení
č. 36/1971 Sb.
vlády České socialistické republiky,
kterým se zrušují některá ustanovení vládních nařízení upravujících hospodářské zabezpečení církví a náboženských společností státem

zpet na puvodni stranku

Schváleno (Vydáno): 28.04.1971
Účinnost od: 15.05.1971

36/1971 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
České socialistické republiky
ze dne 28. dubna 1971,
kterým se zrušují některá ustanovení vládních nařízení
upravujících hospodářské zabezpečení církví
a náboženských společností státem

Vláda České socialistické republiky nařizuje k provedení zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem:

Čl.1

Zrušují se
  1. § 14 odst. 2 až 6 vládního nařízení č. 219/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení římskokatolické církve státem,
  2. § 14 odst. 2 až 6 vládního nařízení č. 220/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církve československé státem,
  3. § 14 odst. 2 až 6 vládního nařízení č. 221/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení evangelických církví státem,
  4. § 14 odst. 2 až 6 vládního nařízení č. 222/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církve pravoslavné státem,
  5. § 14 odst. 2 až 6 vládního nařízení č. 223/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení náboženských společností státem.

Čl.2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Korčák v. r.