Zákon č. 37/1973 Sb.
České národní rady
o veřejných sbírkách a o loteriích a jiných podobných hrách


Zákon byl zrušen zákonem č. 117/2001 Sb.

Schváleno (Vydáno): 12.04.1973
Účinnost od: 01.07.1973
Uveřejněno v č. 11/1973 Sbírky zákonů na straně 103

§ 1
Veřejné sbírky

(1) Veřejné sbírky jsou sbírky, pořádané k dosažení prostředků pro předem určený účel, které se konají
  • a) na místech a v prostorech všeobecně přístupných nebo dům od domu, přímou výzvou k osobám, aby poskytly příspěvky, nebo prodejem předmětů, v jejichž prodejní ceně je zahrnut peněžitý příspěvek;

  • b) přímou nebo nepřímou výzvou, uveřejněnou tiskem, rozhlasem, televizí nebo jiným způsobem (např. rozdáváním propagačního materiálu), k osobám a organizacím, aby poskytly příspěvky;

  • c) při veřejných kulturních a jiných všeobecně přístupných představeních, kde se účastníci přímo nebo nepřímo vybízejí k poskytnutí příspěvků, anebo, kde peněžitý příspěvek je již zahrnut ve vstupném.

(2) Za veřejné sbírky (dále jen "sbírky") se nepokládají
  • a) sbírky, které konají orgány Národní fronty, politické strany, dobrovolné společenské organizace, spolky nebo zvláštní sdružení mezi svými členy, popřípadě členskými organizacemi vybíráním peněžitých příspěvků nebo prodejem známek, odznaků a podobných předmětů k dosažení prostředků pro splnění svých úkolů;

  • b) sbírky, které se konají k účelům církví a náboženských společností státem uznaných v kostelích, modlitebnách a jiných místnostech určených pro kultové obřady.