Vládní nařízení č. 388/1941 Sb.
vlády Protektorátu Čechy a Morava
o nové úpravě výchovného protektorátních a některých jiných veřejných zaměstnanců

zpet na puvodni stranku

Schváleno (Vydáno): 15.09.1941
Účinnost od: 01.09.1941
Zrušeno: 01.10.1948

Uveřejněno v č. 141/1941 Sbírky zákonů na straně 1877

Zrušen předpisem: 99/1948 Sb.

§ 2

(1) Výchovné přísluší za podmínek stanovených v § 1 ve výši určené v § 3 i sekundárním lékařům a asistentům v ústavech pro vzdělání a výcvik porodních asistentek (vl. nař. č. 21/1927 Sb.).

(2) Totéž platí i pro duchovní církví úředně uznaných a pro učitelské praktikanty.