4

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

ze dne 18. prosince 2001

Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) přijatém Poslaneckou sněmovnou dne 27. listopadu 2001 a vráceném prezidentem republiky dne 6. prosince 2001.

Klaus v. r.


Citace: 4/2002 Sb. Částka: 2/2002 Sb.
Rozeslána dne: 7. ledna 2002
Druh předpisu: Usnesení
Datum účinnosti od: 7. ledna 2002