Nařízení

vydané min. kultu a vyučování

dne 30. března 1880, č. 40 ř.z.,

jímžto se uznává evangelická církev bratrská

(Ochranovská církev bratrská)

 

Vyhovujíc žádosti, podané od ředitelství v Bertelsddorfě blíž Ochranova v království Saském, jakožto nejvyššího úřadu církevního evangelické církve bratrské (Ochranovské církve bratrské), uznává se, ježto předložené průkazy dosti činí tomu, čeho se vyhledává v § 1. zákona, daného dne 20. května 1974 č. 68 zák. říšsk., týkajícího se zákonného uznání společností náboženských, podle § 2. tohoto zákona evangelická církev bratrská (Ochranovská církev bratrská).

 

Toto nařízení nabude ihned právní moci.