Zákon č. 41/1964 Sb.
Národního shromáždění
o hospodaření s byty

zpet na puvodni stranku

§ 62,63 a 73

Schváleno (Vydáno): 26.02.1964
Účinnost od: 01.04.1964
Zrušeno: 01.01.1992 předpisem: 509/1991 Sb.

§ 62

Byt

Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení a mohou tomuto svému účelu sloužit jako samostatné bytové jednotky.

§ 63

Obytná místnost

(1) Za obytnou se považuje přímo osvětlená a přímo větratelná místnost o podlahové ploše alespoň 8 m2, kterou lze přímo nebo dostatečně nepřímo vytápět a jež je vzhledem ke svému stavebně technickému uspořádání a vybavení určena k celoročnímu bydlení.

(2) Za těchto podmínek se považují za obytnou místnost i kuchyně o podlahové ploše přes 12 m2; do výměry podlahové plochy obytných místností se započítává pouze ta část podlahové plochy, o kterou je kuchyň větší než 12 m2.

(3) V pochybnostech, zda určitá místnost má povahu místnosti obytné, rozhodne stavební úřad.

(4) Ústřední správa pro rozvoj místního hospodářství stanoví, jakým způsobem se zjišťuje podlahová plocha obytných místností bytů, postavených v experimentální výstavbě. Může též určit, jakým způsobem se vypočítává podlahová plocha obytných místností jiných bytů.


§ 73

Byty v budovách církví
a náboženských společností

O bytech v budovách církví a náboženských společností a jejich složek, jakož i o bytech určených v jiných budovách pro ubytování duchovních církví a náboženských společností může místní národní výbor činit opatření podle tohoto zákona jen se souhlasem okresního národního výboru.