Vládní nařízení č. 410/1942 Sb.
vlády Protektorátu Čechy a Morava
o dani z majetku

zpet na puvodni stranku

Schváleno (Vydáno): 16.12.1942
Účinnost od: 01.01.1943
Zrušeno: 30.06.1946

Uveřejněno v č. 198/1942 Sbírky zákonů na straně 2063

Zrušen předpisem: 134/1946 Sb.

§ 1

Neobmezená daňová povinnost

(1) Neobmezeně jsou dani z majetku podrobeny:
 1. fysické osoby, které mají v Protektorátě Čechy a Morava bydliště nebo svůj obvyklý pobyt;

 2. tyto korporace, sdružení osob a majetkové podstaty, které mají v Protektorátě Čechy a Morava své obchodní vedení nebo svoje sídlo:
  • a) akciové společnosti, komanditní společnosti na akcie, společnosti s ručením obmezeným, těžířstva a právovárečná měšťanstva,
  • b) vzájemné pojišťovny,
  • c) veřejné úvěrní ústavy,
  • d) výdělková a hospodářská společenstva,
  • e) spolky, nadace a jiná účelová jmění, pokud neslouží veřejným úkolům,
  • f) církve, jejich zařízení a korporace, které podporují církevní účely. Majetkové předměty, které jako zejména kostely jsou věnovány bezprostředně bohoslužbám, a církevní hřbitovy nejsou však dani z majetku podrobeny;

 3. neodevzdané pozůstalosti.

(2) Neobmezená povinnost k dani z majetku vztahuje se na veškerý majetek, který je předmětem ocenění podle vládního nařízení ze dne 16. prosince 1942, č. 411 Sb., o oceňování majetku pro účely daňové (oceňovací nařízení).