465

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

 

ze dne 10. prosince 2003,

 

kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných
duchovním církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisůVláda nařizuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem:

Čl. I


Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění nařízení vlády č. 586/2002 Sb., zní:

"Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 86/1993 Sb.

 

Základní platy podle platových tříd a platových stupňů

(v Kč měsíčně)

 

Platový
stupeň

Počet let
započitatel-
né praxe

Platová třída

I.

II.

III.

IV.

V.

1

do 3 let

7 390

8 190

9 080

10 260

11 640

2

do 6 let

7 780

8 620

9 560

10 820

12 290

3

do 9 let

8 190

9 050

10 030

11 380

12 940

4

do 12 let

8 570

9 510

10 530

11 950

13 580

5

do 15 let

8 990

9 920

11 010

12 530

14 220

6

do 18 let

9 380

10 370

11 490

13 100

14 880

7

do 21 let

9 760

10 810

11 990

13 650

15 510

8

do 24 let

10 160

11 250

12 460

14 210

16 170

9

do 27 let

10 560

11 670

12 950

14 770

16 820

10

nad 27 let

10 950

12 120

13 440

15 350

17 470.".

 

Čl. II

 

Účinnost


Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.

Předseda vlády:

 

PhDr. Špidla v. r.

 

Ministr práce a sociálních věcí:

 

Ing. Škromach v. r.-----------------

Citace: 465/2003 Sb.; Částka: 155/2003 Sb.

Na straně (od-do): 8308; Rozeslána dne: 31. prosince 2003

Datum přijetí: 10. prosince 2003; Datum účinnosti od: 1. ledna 2004

Vydáno na základě: 218/1949 Sb. § 3 odst. 2; Předpis mění: 86/1993 Sb.