47/1981 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
Československé socialistické republiky
ze dne 28. dubna 1981
o úpravě osobních požitků poskytovaných československým státem duchovním církví a náboženských společností

zpet na puvodni stranku

Schváleno (Vydáno): 28.04.1981
Účinnost od: 01.05.1981
Zrušeno: 01.01.1991 předpisem: 578/1990 Sb.

47/1981 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
Československé socialistické republiky
ze dne 28. dubna 1981
o úpravě osobních požitků poskytovaných československým státem
duchovním církví a náboženských společností

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem:

§ 1

(1) Základní plat duchovních církví a náboženských společností, kteří působí se státním souhlasem v duchovní správě, v církevní administrativě nebo v ústavech pro výchovu duchovních, činí měsíčně při započitatelné době duchovenské činnosti (služební době) 1)

kratší než tři roky              1000 Kčs,
od dovršených tří do šesti roků        1060 Kčs,
od dovršených šesti do devíti roků       1120 Kčs,
od dovršených devíti do dvanácti roků     1180 Kčs,
od dovršených dvanácti do patnácti roků    1240 Kčs,
od dovršených patnácti do osmnácti roků    1300 Kčs,
od dovršených osmnácti do dvaceti jednoho roku 1350 Kčs,
od dovršených dvaceti jedna do dvaceti
   čtyř roků                 1400 Kčs,
od dovršených dvaceti čtyř do dvaceti
   sedmi roků                1450 Kčs,
od dovršených dvaceti sedmi do třiceti
   roků                   1500 Kčs,
od dovršených třiceti do třiceti tří roků   1540 Kčs,
od dovršených třiceti tří do třiceti šesti
   roků                   1580 Kčs,
delší než třicet šest roků           1620 Kčs.

(2) Vyšší základní plat náleží duchovním, počínaje měsícem, ve kterém jim uplynula doba dalších tří roků započitatelné duchovenské činnosti.

------------------------------------------------------------------
1) § 9 odst. 2 vládních nařízení č. 219/1949 Sb. až 223/1949 Sb.

§ 2

Hodnostní přídavek duchovních může činit nejvýše v I. stupnici 700 Kčs, ve II. stupnici 840 Kčs, ve III. stupnici 1020 Kčs a ve IV. stupnici 1100 Kčs měsíčně.

§ 3

(1) Odměna za vyšší výkon duchovních může činit v jednotlivých případech nejvýše 600 Kčs měsíčně.

(2) Úhrnná částka těchto odměn v rámci okresu a kraje může dosáhnout nejvýše 15 procent celkového nákladu na základní platy a hodnostní přídavky duchovních.

§ 4

Zrušují se:
 1. ustanovení § 9 odst. 1, § 11 odst. 2 a § 12 odst. 1 vládního nařízení č. 219/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církve římskokatolické státem,
 2. ustanovení § 9 odst. 1, § 11 odst. 2 a § 12 odst. 1 vládního nařízení č. 220/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církve československé státem,
 3. ustanovení § 9 odst. 1, § 11 odst. 2 a § 12 odst. 1 vládního nařízení č. 221/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení evangelických církví státem,
 4. ustanovení § 9 odst. 1, § 11 odst. 2 a § 12 odst. 1 vládního nařízení č. 222/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církve pravoslavné státem,
 5. ustanovení § 9 odst. 1, § 11 odst. 2 a § 12 odst. 1 vládního nařízení č. 223/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení náboženských společností státem.

§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. května 1981.

Dr. Štrougal v. r.