Zákon č. 498/1990 Sb.
Federálního shromáždění
o uprchlících

zpet na puvodni stranku

Schváleno (Vydáno): 16.11.1990
Účinnost od: 01.01.1991
Zrušeno: 01.01.2000

Uveřejněno v č. 82/1990 Sbírky zákonů na straně 1854

Zrušen pro ČR předpisem: 325/1999 Sb.

§ 2

(1) Postavení uprchlíka se přizná cizinci, který má ve státě, jehož státní občanství má, odůvodněný strach z pronásledování z důvodů rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo pro politické přesvědčení.

(2) Má-li cizinec více než jedno státní občanství, rozumí se pojmem "stát, jehož státní občanství má" každý stát, jehož státní občanství získal.

(3) Nemá-li cizinec žádné státní občanství, rozumí se pojmem "stát, jehož státní občanství má" stát jeho posledního stálého pobytu.

§ 17

(1) Žadatel nebo uprchlík nemůže být vydán nebo vrácen do státu, kde by byl ohrožen jeho život nebo svoboda z důvodu jeho rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo pro politické přesvědčení.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na případy, kdy uprchlík ohrožuje bezpečnost státu a nebo byl odsouzen za zvlášť závažný úmyslný trestný čin. V takovém případě lze cizinci umožnit, aby si vyhledal přijetí v jiném státě.