Nařízení min. kultu v dohodě s min. vnitra
ze dne 31. prosince 1877 č. 5. ř.z. z roku 1878
o tom, že mají záležitosti katolických osad farních i příště opatřovati zastupitelstva obcí místních.

Až do vydání zákona o ustavení a zastupování farních obcí a obstarávání jejich záležitostí, o němž se zmiňuje § 37 zákona č. 50/1874 ř.z., mají záležitosti katolických farních obcí obstarávati jako dosud zastupitelstva místních obcí.

Tato zastupitelstva se mají tudíž také napříště usnášeti o příspěvcích k účelům církve katolické, které mají farní obce plniti, nebo převzíti a postarati se o jich uhražení a vybrání.

V oboru působnosti kostelních výborů konkurenčních (komitétů, výborů pro stavby) zřízených v jednotlivých královstvích a zemích podle zvláštních zákonů zemských se tímto nařízením nic nemění.