Zákon č. 50/1923 Sb.
Národního shromáždění
na ochranu republiky

zpet na puvodni stranku

Schváleno (Vydáno): 19.03.1923
Účinnost od: 01.05.1923
Zrušeno: 24.10.1948

Uveřejněno v č. 23/1923 Sbírky zákonů na straně 207

Text celého předpisu ve formátu MS-Word 6.0 a vyšší

Zrušen předpisem: 231/1948 Sb.

§ 14

Rušení obecného míru.

1. Kdo veřejně nebo před více lidmi nebo více lidí pobuřuje státu pro jeho vznik,proti jeho samostatnosti nebo demokraticko-republikánské formě,

trestá se přečin tuhým vězením od jednoho měsíce do dvou let.

2. Kdo veřejně popuzuje k násilnostem nebo jiným nepřátelským činům proti jednotlivým skupinám obyvatelů pro jejich národnost, jazyk, rasu nebo náboženství nebo proto, že jsou bez vyznání, trestá se za přečin tuhým vězením od jednoho měsíce do jednoho roku.

3. Kdo veřejně popuzuje k zášti proti jednotlivým skupinám obyvatelů pro jejich národnost, jazyk, rasu nebo náboženství nebo proto, že jsou bez vyznání, trestá se za přečin vězením od čtrnácti dnů do šesti měsíců.

4. Kdo veřejně popuzuje k násilnostem nebo jiným nepřátelským činům proti jednotlivci pro jeho národnost, jazyk, rasu nebo náboženství nebo proto, že je bez vyznání, trestá se za přečin vězením od osmi dnů do tří měsíců.

5. Stejně se trestá, kdo veřejně způsobem surovým nebo štvavým hanobí republiku, národ nebo národní menšinu tak, že to může snížiti vážnost republiky neb ohroziti obecný mír v republice nebo její mezinárodní vztahy.

6. Stejně se trestá pro přečin, kdo veřejně způsobem surovým nebo štvavým hanobí Národní shromáždění, některou jeho sněmovnu, předsednictvo, výbor nebo komisi.1)
------------------------------------------------------------------
1) Č. 6 připojeno bylo článkem I zákona č. 124/1933 Sb. z. a n.


§ 28

Vyměřování trestu

Za přitěžující budiž pokládáno zejména, že čin byl spáchán ... duchovním, ... nebo za okolností vyžadujících zvláštní vážnosti (jako jsou ... místa určená pro bohoslužbu) ....