Vyhláška ministestva školstvía národní osvěty
č. 542/1920 Sb. z. a n.
o uznání církve československé

zpet na puvodni stranku

              542/1920 Sb.
       Vyhláška ministra školství a národní
          osvěty ze dne 15. září 1920
         o uznání církve československé.

   Vláda republiky Československé prohlásila dne 15. září 1920
ve smyslu § 2 zákona ze dne 20. května 1874, č. 68 ř. z., církev
československou za církev státem uznanou.

        Ministr školství a národní osvěty:
             Habrman v. r.