Zákon č. 55/1956 Sb.
Národního shromáždění
o sociálním zabezpečení

zpet na puvodni stranku

Schváleno (Vydáno): 30.11.1956
Účinnost od: 01.01.1957
Zrušeno: 01.07.1964

Uveřejněno v č. 30/1956 Sbírky zákonů na straně 139

Zrušen předpisem: 101/1964 Sb.

§ 62

Zřizování a správa ústavů
sociální péče a dozor na ně.

(1) Ústavy sociální péče zřizují, provozují a udržují výkonné orgány národních výborů, dobrovolné organisace, církve a náboženské společnosti; zřizovat je mohou též podniky a jednotná zemědělská družstva. Zásady pro zřizování, organisaci a správu těchto ústavů stanoví státní úřad sociálního zabezpečení.

(2) Dozor na ústavy sociální péče náleží státnímu úřadu sociálního zabezpečení; vykonává jej prostřednictvím výkonných orgánů národních výborů.