586

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

 

ze dne 16. prosince 2002,

 

kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním
církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisůVláda nařizuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem:

Čl. I


V nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění nařízení vlády č. 273/1995 Sb., nařízení vlády č. 322/1998 Sb. a nařízení vlády č. 68/2002 Sb., příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 86/1993 Sb.

 

Základní platy podle platových tříd a platových stupňů

(v Kč měsíčně)

 

Platový
stupeň

Počet let
započitatel-
né praxe

Platová třída

I.

II.

III.

IV.

V.

1

do 3 let

7130

7910

8760

9900

11240

2

do 6 let

7510

8320

9230

10440

11860

3

do 9 let

7910

8740

9680

10980

12490

4

do 12 let

8270

9180

10160

11530

13110

5

do 15 let

8680

9580

10630

12090

13730

6

do 18 let

9050

10010

11090

12640

14360

7

do 21 let

9420

10430

11570

13180

14970

8

do 24 let

9810

10860

12030

13720

15610

9

do 27 let

10190

11260

12500

14260

16240

10

nad 27 let

10570

11700

12970

14820

16860".

 

Čl. II


Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Předseda vlády:

 

PhDr. Špidla v. r.

 

Ministr práce a sociálních věcí:

 

Ing. Škromach v. r.

 


údaje o předpisu:

číslo: 586/2002 Sb. ; Částka: 198/2002 Sb.

Na straně (od-do): 11840; Rozeslána dne: 31. prosince 2002

Datum přijetí: 16. prosince 2002; Datum účinnosti od: 1. ledna 2003