Zákon č. 59/1965 Sb.

Národního shromáždění

o výkonu trestu odnětí svobody

 

Schváleno (Vydáno): 17.06.1965 Účinnost od: 01.08.1965 Zrušeno: 01.01.2000

Uveřejněno v č. 30/1965 Sbírky zákonů na straně 331

Zrušen pro ČR předpisem: 169/1999 Sb.

 

 

a) znění účinné od 30.6.1990 podle zákona č. 179/1990 Sb.:

 

§ 48

 

Účast církevních organizací

a sdružení občanů

 

(1) Na nápravě odsouzených se zúčastňují i církevní organizace a zájmová sdružení občanů, působící v souladu s obecně závaznými právními předpisy a mající vztah k odsouzenému, zejména tím, že jejich pověření zástupci mohou po dobu výkonu trestu udržovat s odsouzenými osobní styk, zajímat se o jejich chování ve výkonu trestu a pomáhat při vytváření příznivých podmínek pro jejich budoucí život. Na požádání je správa ústavu informuje o stavu a o chování odsouzeného.

 

(2) Nápravně výchovné ústavy umožňují konat v době pracovního klidu společné náboženské obřady odsouzených. Účast na náboženských obřadech je dobrovolná. Dobu konání společných náboženských obřadů vymezí ústavní řád (§ 18).

 

b) znění účinné od 1.1.1994 podle zákona č. 294/1993 Sb.:

 

§ 48

 

Účast církevních organizací

a sdružení občanů

 

(1) Na nápravě odsouzených se zúčastňují i církevní organizace a zájmová sdružení občanů, působící v souladu s obecně závaznými právními předpisy a mající vztah k odsouzenému, zejména tím, že jejich pověření zástupci mohou po dobu výkonu trestu udržovat s odsouzenými osobní styk, zajímat se o jejich chování ve výkonu trestu a pomáhat při vytváření příznivých podmínek pro jejich budoucí život. Na požádání je správa věznice informuje o stavu a o chování odsouzeného.

 

(2) Věznice umožňují konat v době pracovního klidu společné náboženské obřady odsouzených. Účast na náboženských obřadech je dobrovolná. Dobu konání společných náboženských obřadů vymezí vnitřní řád věznice (§ 18).