Zákon č. 67/1956 Sb.
Národního shromáždění
o hospodaření s byty

zpet na puvodni stranku

Schváleno (Vydáno): 20.12.1956
Účinnost od: 01.01.1957
Zrušeno: 01.04.1964

Uveřejněno v č. 35/1956 Sbírky zákonů na straně 277

Pozn.: ust. §§ 52, 69 a 70 nabývají účinnosti až 1.7.1957;

Zrušen předpisem: 41/1964 Sb.

§ 87

O bytech v budovách církví a náboženských společností a jejich složek, jakož i o bytech určených v jiných budovách pro ubytování duchovních církví a náboženských společností může místní národní výbor činit opatření podle tohoto zákona jen se souhlasem okresního národního výboru.