Zákon č. 79/1896 ř.z.
o řízení exekučním a zajišťovacím (exekuční řád)


Schváleno (Vydáno): 27.05.1896
Účinnost od: 01.01.1898
Zrušeno: 01.01.1951 předpisem: 142/1950 Sb.

§ 15

Proti obci nebo proti ústavu, který výrokem správního úřadu prohlášen byl za veřejný a obecně užitečný, může exekuce k dobytí peněžitých pohledávek, ač nejde-li o uskutečnění zástavního práva ze smlouvy, povolena býti toliko na takové majetkové součástky, kterých může užito býti k uspokojení věřitele bez újmy veřejných zájmů, o něž obec neb tento ústav starati se má. Státní správní úřady jsou k tomu povolány, aby podávaly prohlášení, pokud věc tak se má při určitých majetkových součástkách.


§ 250

Na předměty, jichž se užívá k výkonu bohoslužby církve nebo náboženské společnosti zákonem uznané, jakož i na částky sv. kříže a na ostatky svatých, kromě jejich obruby, nemůže vedena býti exekuce. Vede-li se exekuce na obrubu částek sv. kříže a ostatků svatých, nesmí býti ověření (authentika) porušeno.

§ 251

Z exekuce jsou vyňaty
...
5. u ... duchovních ... předměty, jichž potřebují k zastávání služby nebo k výkonu svého povolání nebo k jeho přípravě, jakož i slušný oblek ...


Pozn: Podle vl. nař. č. 8 z roku 1828 Sb. z. a n., § 104: Věci vyloučené ze soudní exekuce jsou vyloučeny i z politické exekuce