Zákon ze dne 3. února 1920, čís. 84 sb. z. a n.,
kterým se zrušuje § 5 zákona ze dne 28. března 1918, č. 115 ř.z.,
jímž se ustanovuje zvýšení nejnižšího příjmu a odpočinkových platů katolických duchovních správců.

zpet na puvodni stranku

Zákon ze dne 3. února 1920, čís. 84 sb. z. a n.,
kterým se zrušuje § 5 zákona ze dne 28. března 1918, č. 115 ř.z.,
jímž se ustanovuje zvýšení nejnižšího příjmu a odpočinkových platů katolických duchovních správců.

čl. I.

§ 5 zákona ze dne 28. března 1918, č. 115 ř.z., se zrušuje a na jeho místo nastupuje toto ustanovení:
"Je-li duchovní správce převzatý do výslužby stižen zvláštní tělesnou vadou, nebo ze zvláštních zřetele hodných důvodů. může mu ministr školství a národní osvěty povoliti vyjimečně vyšší výslužné, než jak předepsáno zákonem, avšak nejvýše 3.000.- Kč."

čl. II.

Tanto zákon platí od 1. října 1919.

čl. III.

Ministr školství a národní osvěty a ministr financí se pověřují, aby tento zákon uvedli ve skutek.